Sandesh (26-Apr-2015)

Wohi deny wala hai, jab chahy jisy chahy, jesy chahy, jo chahy de. Aap uski chinta chor den

Sandesh (23-Apr-2015)

Jab tak humare andar malik se milne ka pyar, lagan, tarap paida nahi hoti hum apni bhakti mein kabhi kamyab nahi ho sakte

Sandesh (22-Apr-2015)

Hume malik ki bhakti malik se milne k liye karni hai naki kisi ikcha ki purti k liye

Sandesh (21-Apr-2015)

Roohani raah simran se hi shuru hoti hai per is raah men chalny ke liye nimarta aur kamil Guru ki zarurat hai